ການຍ້ອມສີ

ການຕໍ່າແຜ່ນ

ການຕັດຫຍິບ

ການຜະລິດຫັດຖະກຳກະເປົາ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ

ປີ 1984 ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຫັດທະກຳຕໍ່າແຜ່ນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍທືນສົມທົບລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ.

ຈຸດປະສົງຂອງສູນຝຶກອົບຮົມ ນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອເປັນການອານຸລັກຮັກສາມູນເຊື້ອການຕໍ່າຫູກ-ສາວໄໝ ແລະ ຮັກສາລວດລາຍພື້ນເມືອງຂອງລາວ.

ປີ 1996 ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ ໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດສິນຄ້າໂດຍຜ່ານກຳມະວິທີການຜະລິດຈາກຝ້າຍ-ໄໝມ້ອນໃນຮູບແບບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຂັນຝ້າຍດ້ວຍມື, ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ, ການຕໍ່າຫູກດ້ວຍມື – ຕໍ່າດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບອື່ນໆ.

 ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຫລາກຫລາຍຊະນິດອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນໜ້າພາກພູມໃຈນັ້ນ ກໍ່ຍ້ອນມີແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂອງລັດໃນການສະໜັບສະໜູນຊື້ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍການສິນຄ້າ

ເບິ່ງຕື່ມ
ເບິ່ງຕື່ມ
ເບິ່ງຕື່ມ
ເບິ່ງຕື່ມ
ເບິ່ງຕື່ມ
ເບິ່ງຕື່ມ
ເບິ່ງຕື່ມ

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.