ການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນອົງກອນ

ໃນວັນທີ່ 22/07/2017 ເວລາ 10:00 ອອກເດີນທາງໄປທ່ຽວຊົມທົ່ງໄຫຫີນ ໃຫ້ກຽດນຳພາໂດຍທ່ານ ບົວເພັງສຸລິນາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ, ທ່ານ ສີນທະວອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກ-ງານຈຳນວນໜຶ່ງນຳພາທ່ຽວ ໃນການທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ທ້ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດມີການຖ່າຍຮູບໄວ້ເປັນທີ່ລະນຶກ ຮອດເວລາ 12:00 ໄດ້ກັບຈາກທົ່ງໄຫຫີນເພື່ອມາກີນເຂົ້າສວຍຢູ່ຮ້ານເຟີ ທີ່ຄະນະນຳພະແນກການເງິນໄດ້ກະກຽມໄວ້ຕ້ອນຮັບ ສຳເລັດແລ້ວກັບທີ່ພັກ ຮອດເວລາ 2:00 ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳມີ ເຕະບານຊາຍ-ຍິງ ແລະ ຕີບູນ.

ຮອດເວລາ 7:00 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພາເຂົ້າສາມັກຄີໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ພອນໄຊ ເປັນເຈົ້າພາບລ້ຽງອາ-ຫານຄ່ຳຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານເອງ ແລະ ມີຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານການເງິນ, ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ອາດິດນ້ອງໆ ນັກສຶກສາ ທີ່ຈົບຈາກສສງກໍໄດ້ເຂົ້າມ່ວນຊື່ນໃນພາເຂົ້າສາມັກຄີນີ້ດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ.

ຮອດເວລາ 7:00 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພາເຂົ້າສາມັກຄີໂດຍແມ່ນທ່ານ ພອນໄຊ ເປັນເຈົ້າພາບລ້ຽງອາ-ຫານຄ່ຳຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານເອງແລະ ມີຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານການເງິນ,ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ອາດິດນ້ອງໆ ນັກສຶກສາ ທີ່ຈົບຈາກສສງກໍໄດ້ເຂົ້າມ່ວນຊື່ນໃນພາເຂົ້າສາມັກຄີນີ້ດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ.

ໃນວັນທີ 23/07/2017 ເວລາ7:30 ຂະບວນຂອງ ສສງໄດ້ອອກຈາກທີ່ພັກ ໄປຮັບປະທານອາ-ຫານເຊົ້າ ທີ່ທາງພະແນກການເງິນກຽມໄວ້ຕ້ອນຮັບ ແລະໄດ້ມີການມອບເງິນຊ່ວຍເຫລືອ ຕາມການແຈ້ງການລະດົມທຶນສ້າງເດີນບູນ ຈາກນັກສຶກສາເກົ່າທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນໂດຍຕ່າງໜ້າມອບເງິນແມ່ນ ທ່ານ ບົວເພັງ ສຸລິນາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນຜູ້ມອບຈຳນວນ 4.950.000 ກີບ ໃຫ້ກັບ ສສງ ໂດຍຕາງໜ້າຮັບແມ່ນ ທ່ານ ໄຊເສດຖາ ໄຊສະນິດ ຄະນະພັກສສງ ຫຼັງຈາກສຳເລັດອາ-ຫານເຊົ້າແລ້ວ ຂະບວນຄູອາຈານທັງໝົດກໍໄດ້ກັບຄືນສູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ວຍຄວາມສະຫັວດດີພາບ.